I. Informații generale

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru cofetăria Sweet Decor, cu sediul în Constanța, Str. Pescăruș, incinta Piața Filipescu, în calitate de operator de date și de aceea le prelucrăm în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
            Această Politică de Confidențialitate nu acoperă site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Vom considera ca fiind de acord cu conținutul prezentei Politici de Confidențialitate de la momentul primei utilizări a site-ului de internet www.sweetdecor.ro și subdomeniile acestuia. În cazul în care nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate, vă solicităm încetarea imediată a accesării site-ului.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator/potențial client al site-ului, Sweet Decor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Sweet Decor va prelucra datele publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator/potențial client al site-ului, Sweet Decor prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Sweet Decor, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
• prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază acordul dumneavoastră către Sweet Decor, definit în cuprinsul “Termeni și condiții”. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Sweet Decor. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Sweet Decor.
• prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Sweet Decor de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Sweet Decor, prin intermediul site-ului.
• prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
• Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
• Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.
• prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sweet Decor de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Care sunt drepturile tale?

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor dumneavoastră pe care le deținem
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa instanței competente
 • Dreptul de a depune plângeri în fața unei Autorități de Supraveghere

Este important de reținut că:

 • Dacă v-ați dat consimțământul pentru primirea newletter-ului, îl puteți retrage în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic.
 • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră, ne puteți scrie folosind datele de contact precizate la punctul 3 de mai sus.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții. De aceea, fiecare cerere primită va fi analizată și va primi răspunsul de la noi într-o modalitate stabilită de la caz la caz.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a prelungi acest termen, după caz.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Sweet Decor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea raporturilor comerciale. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Sweet Decor (documente financiar-contabile, etc).
             În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Sweet Decor va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje text de acest gen.

V. Transmiterea datelor cu caracter personal

În cazurile și situațiile prevăzute în mod expres de legislația în vigoare în materie, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice și organelor abilitate. Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Sweet Decor, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Sweet Decor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Sweet Decor a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Sweet Decor să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@sweetdecor.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.sweetdecor.ro/politica-privind-fisierele-cookies/

VII. Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe platformă versiunea actualizată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.